Heeft u kaakklachten?

Het kan zijn dat uw kauwspieren of kaakgewricht niet goed functioneren.

Symptomen van het niet goed functioneren van de kauwspieren of het kaakgewricht zijn o.a.:

• Kaakpijn (Pijn in het kaakgewricht, de wang- en of slaapregio)
• Moeite met het openen of sluiten van de mond
• Knakkend of krakend kaakgewricht
• Het op slot zitten van de kaak, niet meer kunnen openen of sluiten van de mond.
• Hoofd- en nekpijn 

 

Deze klachten zijn vervelend en kunnen tot allerlei beperkingen in dagelijkse activiteiten leiden, zoals bij het afhappen van een broodje, praten of gapen. Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op allerlei aspecten van uw leven denk hierbij aan werk, gezin en uw sociale
leven.

Per 1 juli is Dr. Annemiek Rollman met zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf heden geen intakes meer doen. Neem contact op met 06-25072382 voor een gerichte waarneming.

 

In enkele gevallen heeft ook oorsuizen (tinnitus) een relatie met kaakklachten. Samen met De kaakspecialist kunt u onderzoeken in welke mate deze klachten met behandeling van u kaak samenhangen en of er een klachtenverlichting mogelijk is met behandeling van de kaak.

 

 

Vaak Volledige vergoeding van uw verzekering -  Afspraak zonder verwijzing!

Dr. Annemiek Rollman is in 2017 aangesloten bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat uw fysiotherapeutische behandeling(en) rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Vanaf 2018 heeft is zij gecontracteerd met verzekeringen die vallen onder het label van Achmea.  Indien u bij een ander label verzekerd bent, is de vergoeding afhankelijk van uw polis. In sommige gevallen, en dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden, hebt u een eigen risico.

Vind hier een overzicht van de tarieven  die gelden indien u geen aanvullende verzekering heeft, of een verzekering die niet valt onder Achmea.